Opolskie w Internecie
system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny
Województwa Opolskiego

Nowe dane

03.04.2015

Dane w portalu OWI podlegają ciągłej aktualizacji. W ostatnim czasie dokonaliśmy jednak poważniejszych zmian - dodając nowe opracowania: Mapa glebowo-rolnicza, BDOT10k oraz wprowadzając zmiany na mapach: bazowej, katastralnej oraz planowania przestrzennego.

Wybory samorządowe 2014

01.10.2014

Dokąd na wybory samorządowe? Zapraszamy mieszkańców Opola do korzystania z mapy przygotowanej we współpracy z Biurem Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola, na której w łatwy sposób odnajdą Państwo swój lokal wyborczy.

Uwaga! W przeglądarce Internet Explorer mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem części obiektów na mapie. Użytkowników tej przeglądarki zapraszamy do korzystania z alternatywnej wersji mapy.

Dane statystyczne

28.04.2014

Zapraszamy do korzystania z nowych kompozycji obejmujących 62 mapy z danymi statystycznymi. Przygotowane przez Urząd Statystyczny w Opolu dane obejmują tematy takie, jak: ludność, rynek pracy, zasoby mieszkaniowe, infrastruktura społeczna i komunalna, edukacja, budżety gmin i podmioty gospodarki narodowej. Ponadto w oparciu o dane Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowano kartodiagramy dotyczące struktury katastralnej, struktury władania i użytkowania gruntów. Dane można w dowolnym momencie dodać do mapy korzystając z przycisku "Wyświetl klasy i zapytania" na pasku narzędzi "Źródła danych" lub skorzystać z gotowych map, do których odnośniki znajdują się w dziale "Dane staystyczne" na stronie maps.opolskie.pl

Nowa strona WODKiK

26.08.2013

Zapraszamy do odwiadzania nowej strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Godezyjnej i Kartograficznej w Opolu: www.wodgik.opolskie.pl. Na stronie publikowane są bieżące informacje o działaniach WODGiK w tym również o wszelkich nowościach na mapach.

Osnowa geodezyjna

12.03.2013

Udostępniliśmy nową warstwę tematyczną, obejmującą poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną z naszego województwa. Stanowi ona zintegrowaną kopię baz danych prowadzonych przez Powiatowe Ośrodki Geodezyjne i Kartograficzne. Dane źródłowe zostały pozyskane w maju 2012r. W wersji zaawansowanej portalu osnowę geodezyjną można dodać do mapy korzystając ze Źródeł danych, gdzie wybieramy Rdzeń OSIP, a następnie Opolskie Dane Tematyczne (ODT), osnowa dostępna jest także na przykładowej mapie.

Nowy interfejs

07.02.2013

W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników portalu przygotowano nowy, uproszczony interfejs aplikacji, dzięki któremu korzystanie z portalu OWI jest jeszcze łatwiejsze, a przeglądanie map bardziej efektywne. Dla zainteresowanych bardziej zaawansowanymi funkcjami dostępna jest także dotychczasowa, rozbudowana wersji portalu.

Nowe mapy NMT

4.12.2012

Wykorzystując dane GRID (o rozdzielczości 5m) przygotowano nową kompozycję Numeryczny Model Terenu, która oprócz dotychczas publikowanych danych dot. ukształtowania terenu, zawiera mapę hipsometryczną, oraz analizę spadków terenu. Przygotowane warstwice dynamicznie dopasowują się do skali wyświetlanej mapy, osiągając cięcie poziomicowe 2,5 m.

Nagroda "Internetowa mapy Roku"

10.11.2012

W 2012 roku maps "Kultura, turystyka i sport" zdobyła II nagrodę w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich "Internetowa mapa Roku 2012".


OWI - Opolskie w Internecie

„Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej” to Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa opolskiego, tworzona, utrzymywana i rozwijana przez współdziałające organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.

OWI Portal

Geoportal systemu informacji przestrzennej "Opolskie w Internecie" - zaawansowana aplikacja WWW zapowniająca dostęp Centralnej Bazy Danych systemu na zasadach zawartych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz.489), ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) oraz przepisach szczegółowych.

KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013