Opolskie w Internecie
system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny
Województwa Opolskiego

OWI - Opolskie w Internecie

„Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej” to Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa opolskiego, tworzona, utrzymywana i rozwijana przez współdziałające organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.

OWI Portal

Geoportal systemu informacji przestrzennej "Opolskie w Internecie" - zaawansowana aplikacja WWW zapewniająca dostęp Centralnej Bazy Danych systemu na zasadach zawartych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz.489), ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) oraz przepisach szczegółowych.

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Referat Geodezji i Kartografii
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

45-053 Opole, ul. Stefana Żeromskiego 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013